Pojedyncze 2020-09-22T03:40:11+02:00 Zend_Feed_Writer http://srodowisko.powiatjanowski.pl/ SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ <![CDATA[Errata - Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Obręb Krzemień Drugi, Gmina Dzwola, powiat janowski - 2019-09-26 13:04:25]]> Starosta Janowski informuje o możliwości zapoznania oraz składania uwag i wnisków do zmiany Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębu ewidencyjnego Krzemień Drugi w Gminie Dzwola w części dotyczącej działki ewidencyjnej nr 4442.

]]>
2020-09-22T03:40:11+02:00 2020-09-22T03:40:11+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Starosta Janowski informuje o możliwości zapoznania oraz składania uwag i wnisków do zmiany Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębu ewidencyjnego Krzemień Drugi w Gminie Dzwola w części dotyczącej działki ewidencyjnej nr 4442.
<![CDATA[Prognoza oddziaływania na środowisko Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacji Stanu Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie ... - 2016-03-09 09:45:51]]> Do pobrania:

]]>
2020-09-22T03:40:11+02:00 2020-09-22T03:40:11+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Do pobrania: Prognoza oddziaływania na środowisko Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacji Stanu Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości w gminach: Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim.
<![CDATA[Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych... - 2015-06-10 09:39:32]]> Do pobrania:

]]>
2020-09-22T03:40:11+02:00 2020-09-22T03:40:11+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Do pobrania: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości w gminach: Godziszów, Modliborzyce, Potok Wielki i Janów Lubelski w powiecie janowskim
<![CDATA[Materiały z konferencji - 2011-09-19 13:12:50]]> 2020-09-22T03:40:11+02:00 2020-09-22T03:40:11+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ <![CDATA[Przepisy prawa - 2011-06-08 12:33:26]]> 2020-09-22T03:40:11+02:00 2020-09-22T03:40:11+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ <![CDATA[Powiat janowski – położenie, ukształtowanie powierzchni - 2011-05-18 08:23:28]]> Powiat janowski położony jest w południowo - zachodniej części województwa lubelskiego na pograniczu trzech regionów geograficznych: Roztocza Zachodniego, Wyżyny Lubelskiej w części zwanej Wzniesieniami Urzędowskimi oraz Kotliny Sandomierskiej na Równinie Puszczańskiej. Od północnego zachodu sąsiaduje z powiatem kraśnickim, od północnego wschodu z powiatem lubelskim, od wschodu i południowego wschodu z powiatem biłgorajskim, natomiast od południa i południowego zachodu z powiatami niżańskim (woj. podkarpackie) i stalowowolskim (woj. podkarpackie). Obszarem obejmuje 7 gmin (Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki), z czego jedna gmina (Janów Lubelski) ma charakter gminy miejsko – wiejskiej. W powiecie znajduje się 110 wsi i jedno miasto. Z tego m.in. wynika fakt, że powiat ma charakter rolniczy. Powierzchnia powiatu janowskiego wynosi 875 km2. Jego południowa część pokryta jest przez lasy. Stanowią one ponad 40% całej powierzchni powiatu i jest to jeden z największych kompleksów leśnych w Europie. Grunty rolne zajmują ok. 50% powierzchni.

]]>
2020-09-22T03:40:11+02:00 2020-09-22T03:40:11+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Powiat janowski położony jest w południowo - zachodniej części województwa lubelskiego na pograniczu trzech regionów geograficznych: Roztocza Zachodniego, Wyżyny Lubelskiej w części zwanej Wzniesieniami Urzędowskimi oraz Kotliny Sandomierskiej na Równinie Puszczańskiej. Od północnego zachodu sąsiaduje z powiatem kraśnickim, od północnego wschodu z powiatem lubelskim, od wschodu i południowego wschodu z powiatem biłgorajskim, natomiast od południa i południowego zachodu z powiatami niżańskim (woj. podkarpackie) i stalowowolskim (woj. podkarpackie). Obszarem obejmuje 7 gmin (Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki), z czego jedna gmina (Janów Lubelski) ma charakter gminy miejsko – wiejskiej. W powiecie znajduje się 110 wsi i jedno miasto. Z tego m.in. wynika fakt, że powiat ma charakter rolniczy. Powierzchnia powiatu janowskiego wynosi 875 km2. Jego południowa część pokryta jest przez lasy. Stanowią one ponad 40% całej powierzchni powiatu i jest to jeden z największych kompleksów leśnych w Europie. Grunty rolne zajmują ok. 50% powierzchni.