Aktualności 2020-09-22T02:49:05+02:00 Zend_Feed_Writer http://srodowisko.powiatjanowski.pl/ SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ <![CDATA[Prognoza oddziaływania na środowisko Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacji Stanu Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie ... - 2016-03-09 09:45:51]]> Do pobrania:

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Do pobrania: Prognoza oddziaływania na środowisko Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacji Stanu Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości w gminach: Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim.
<![CDATA[Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych... - 2015-06-10 09:39:32]]> Do pobrania:

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Do pobrania: Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości w gminach: Godziszów, Modliborzyce, Potok Wielki i Janów Lubelski w powiecie janowskim
<![CDATA[INFORMACJA - 2013-06-12 11:49:04]]>

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/
<![CDATA[INFORMACJA - 2013-04-29 14:42:11]]>   

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/   
<![CDATA[OBWIESZCZENIE - 2013-01-02 14:34:46]]>

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/
<![CDATA[ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW - 2012-11-21 13:54:57]]>

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/
<![CDATA[III KONFERENCJA "Ekologia i ochrona środowiska na Ziemi Janowskiej - 2012" - 2012-11-05 13:13:22]]>

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/
<![CDATA[Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza - 2012-09-05 08:55:09]]>  

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/  
<![CDATA[Projekt prognozy oddziaływania na środowisko Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu - 2012-07-12 15:23:45]]>  Janów Lubelski, 2012-07-12

OS.VI.6162.1.2011

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art. 30, art. 39, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Starosta Janowski

 

informuje,

 

o możliwości zapoznania oraz składania uwag i wniosków w sprawie nw. dokumentów:

 

1. Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasównie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości: Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza Trzecia, Kocudza Druga, Dzwola, Flisy i Konstantów z terenu Gminy Dzwola w powiecie janowskim ( projekt),

2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasównie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości: Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza Trzecia, Kocudza Druga, Dzwola, Flisy i Konstantów z terenu Gminy Dzwola w powiecie janowskim ( projekt ).

 

W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane osoby mogą zapoznać się z ww. dokumentami w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Wiejska 3 ( pokój nr 34 i 36, II piętro, tel. 015 8728311, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, wtorek w godz. 730-1600, piątek w godz. 730-1500 ).

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości: Władysławów,Kapronie, Zdzisławice, Kocudza Trzecia, Kocudza Druga, Dzwola, Flisy i Konstantów z terenu Gminy Dzwola w powiecie janowskim umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Janowskiego ( Ogłoszenia→ Tablica ogłoszeń → Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu … ) oraz na stronie internetowej Powiatu Janowskiego w wortalu Środowisko i ekologia( Środowisko → plany i programy → Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu…) .

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 3 sierpnia 2012 rokubezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnej ( forma pisemna lub ustna do protokołu ), przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski lub e- mailem na adres: srodowisko@powiatjanowski.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Janowski.

Informacja o przedmiotowych dokumentach umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie(formularz C nr 1.z roku 2012).

STAROSTA JANOWSKI

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/  Janów Lubelski, 2012-07-12 OS.VI.6162.1.2011 INFORMACJA   Działając na podstawie art. 30, art. 39, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Starosta Janowski   informuje,   o możliwości zapoznania oraz składania uwag i wniosków w sprawie nw. dokumentów:   1. Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasównie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości: Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza Trzecia, Kocudza Druga, Dzwola, Flisy i Konstantów z terenu Gminy Dzwola w powiecie janowskim ( projekt), 2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasównie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości: Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza Trzecia, Kocudza Druga, Dzwola, Flisy i Konstantów z terenu Gminy Dzwola w powiecie janowskim ( projekt ).   W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane osoby mogą zapoznać się z ww. dokumentami w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Wiejska 3 ( pokój nr 34 i 36, II piętro, tel. 015 8728311, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, wtorek w godz. 730-1600, piątek w godz. 730-1500 ). Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości: Władysławów,Kapronie, Zdzisławice, Kocudza Trzecia, Kocudza Druga, Dzwola, Flisy i Konstantów z terenu Gminy Dzwola w powiecie janowskim umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Janowskiego ( Ogłoszenia→ Tablica ogłoszeń → Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu … ) oraz na stronie internetowej Powiatu Janowskiego w wortalu Środowisko i ekologia( Środowisko → plany i programy → Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu…) . Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 3 sierpnia 2012 rokubezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnej ( forma pisemna lub ustna do protokołu ), przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski lub e- mailem na adres: srodowisko@powiatjanowski.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Janowski. Informacja o przedmiotowych dokumentach umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie(formularz C nr 1.z roku 2012). STAROSTA JANOWSKI
<![CDATA[Studium wykonalności dla budowy elektrowni jądrowej CHMIELNICKI ma Ukrainie - 2012-07-11 10:59:47]]>  Otwarta Spółka Akcyjna „Kijowski Instytut Naukowo-Badawczy Projektowania i Inżynierii 

ENERGOPROEKT” 
 
 
Chmielnicka Elektrownia Jądrowa 
STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA BUDOWY 
BLOKÓW ENERGETYCZNYCH NR 3 I 4 
 
TOM 13. 
Sprawozdanie z oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ) 
 
CZĘŚĆ 14. 
 
Ocena konsekwencji rozprzestrzeniania 
 
transgranicznego  w warunkach normalnych i 
 
podczas zdarzeń radiacyjnych 
 
43-814.203.004.03.13.14. 
 
 
Główny inżynier                                                Chernavskiy V.N.  
Zastępca głównego inżyniera                       Shenderovich V.Ya. 
Główny projektant                                            Bakhanovich A.L. 
 
 
 
 
 
2011 
]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/  Otwarta Spółka Akcyjna „Kijowski Instytut Naukowo-Badawczy Projektowania i Inżynierii  ENERGOPROEKT”      Chmielnicka Elektrownia Jądrowa  STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA BUDOWY  BLOKÓW ENERGETYCZNYCH NR 3 I 4    TOM 13.  Sprawozdanie z oceny oddziaływania na środowisko  (OOŚ)    CZĘŚĆ 14.    Ocena konsekwencji rozprzestrzeniania    transgranicznego  w warunkach normalnych i    podczas zdarzeń radiacyjnych    43-814.203.004.03.13.14.      Główny inżynier                                                Chernavskiy V.N.   Zastępca głównego inżyniera                       Shenderovich V.Ya.  Główny projektant                                            Bakhanovich A.L.            2011 
<![CDATA[Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie odnośnie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie - 2012-07-10 09:16:27]]> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 lipca odnośnie informacji na temat rozbudowy Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie.

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 lipca odnośnie informacji na temat rozbudowy Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie. Obwieszczenie RDOŚ Załączniki do obwieszczenia - Informacja i analiza materiałów "Studium wykonalności budowy bloków energetycznych 3 i 4 w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie" - w języku angielskim Badanie informacyjno-analityczne materiałów - dokument w języku polskim
<![CDATA[Szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta - 2012-04-16 09:57:15]]>

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dziką zwierzynę reguluje ustawa Prawo łowieckie oraz ustawa o ochronie przyrody.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) stanowi, iż zarządca bądź dzierżawca obwodu łowieckiego ( koło łowieckie ) zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie , jelenie, daniele i sarny, bądź też przy wykonaniu polowania.

Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych lub leśnych, w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia szkody powinien zawiadomić na piśmie osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń o wystąpieniu szkody. W ciągu siedmiu dni od zgłoszenia szkody, przedstawiciele koła łowieckiego dokonują protokolarnych oględzin i ostatecznego szacowania, a także ustalają wysokość odszkodowania. Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną. W terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, koło łowieckie dokonuje wypłaty odszkodowania, niezależnie czy poszkodowany zgadza się z ustaleniami szacujących i czy podpisał protokół.

W przypadku powstania sporu o wysokość odszkodowania, strony mogą zwrócić się do organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu. Gdy strony nie dojdą do porozumienia możliwe jest wystąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę. Należy z nim wystąpić do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości sądu rejonowego – wydziału cywilnego.

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dziką zwierzynę reguluje ustawa Prawo łowieckie oraz ustawa o ochronie przyrody. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) stanowi, iż zarządca bądź dzierżawca obwodu łowieckiego ( koło łowieckie ) zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie , jelenie, daniele i sarny, bądź też przy wykonaniu polowania. Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych lub leśnych, w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia szkody powinien zawiadomić na piśmie osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń o wystąpieniu szkody. W ciągu siedmiu dni od zgłoszenia szkody, przedstawiciele koła łowieckiego dokonują protokolarnych oględzin i ostatecznego szacowania, a także ustalają wysokość odszkodowania. Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną. W terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, koło łowieckie dokonuje wypłaty odszkodowania, niezależnie czy poszkodowany zgadza się z ustaleniami szacujących i czy podpisał protokół. W przypadku powstania sporu o wysokość odszkodowania, strony mogą zwrócić się do organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu. Gdy strony nie dojdą do porozumienia możliwe jest wystąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę. Należy z nim wystąpić do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości sądu rejonowego – wydziału cywilnego.
<![CDATA[ŻYCZENIA WIELKANOCNE - 2012-04-05 13:12:02]]>

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/
<![CDATA[OGŁOSZENIE - 2012-04-03 08:23:36]]>

]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/
<![CDATA[UWAGA ROLNICY! PRZYPOMINAMY! - 2012-03-28 12:20:41]]>  

SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS

 

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.


]]>
2020-09-22T02:49:05+02:00 2020-09-22T02:49:05+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_826.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/   SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS   Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.