Wyszukiwarka

Plany i programy

opublikowano: 2011-04-28 12:09:35

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego

 

Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Janowskiego.

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2009-2012 z peryspektywą do roku 2016

 

Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Janowskiego na lata 2009-2012 z peryspektywą do roku 2019.

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierajżcych azbest dla Powiatu Janowskiego

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2019.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Janowskiego

 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości: Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza Trzecia, Kocudza Druga, Dzwola, Flisy i Konstantów z terenu Gminy Dzwola w powiecie janowskim

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości: Krzemień Drugi i Zofianka Dolna z terenu Gminy Dzwola w powiecie janowskim

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości w gminach: Godziszów, Modliborzyce, Potok Wielki i Janów Lubelski w powiecie janowskim

Prognoza oddziaływania na środowisko Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacji Stanu Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości w gminach: Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego za lata 2013-2014

 

Informacja o uchwaleniu Programu ochrony środowiska dla powiatu janowskiego na lata 2017-2020

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU JANOWSKIEGO NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla powiatu janowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2014

 

Errata - Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Obręb Krzemień Drugi, Gmina Dzwola, powiat janowski

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024, za lata 2017-2018


obszary chronione
czysta energia
organizacje ekologiczne

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online: