Wyszukiwarka

Czysta energia


Stanowisko Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce oraz zabezpieczenia interesów społecznych, środowiskowych i gospodarczych
opublikowano: 2012-06-06 12:35:53

Od kilku lat notujemy znaczny  wzrost zapotrzebowania na energię, rosnące ceny paliw i surowców oraz pilną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego  kraju. Zarząd Związku Województw RP stoi na stanowisku, że tworzenie lokalnych polityk energetycznych, inwestycje w infrastrukturę energetyczną – wytwórczą, przesyłową i dystrybucyjną, zwiększenie efektywności wytwarzania i użytkowania energii oraz dywersyfikacja jej źródeł przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych bezpośrednio wpłyną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zwiększą konkurencyjność polskiej gospodarki oraz europejskiego rynku energii. Wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych jest wielką szansą,  lecz także ogromnym wyzwaniem. Dotychczasowe europejskie doświadczenia związane z przemysłem wydobywczym nie obejmują specyfiki technologii wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych, dlatego tak istotne jest gruntowne rozpoznanie wszystkich aspektów związanych z tym zagadnieniem, zastosowanie dobrych praktyk i dostosowanie regulacji prawnych do wymagań społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

Zarząd Związku Województw RP widzi potrzebę zmian w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz powiązanych aktach prawnych, które regulują poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie złóż węglowodorów.

więcej
Konkurs "Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego"
opublikowano: 2011-08-26 12:36:23

więcej
PROGRAM DOPŁAT DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
2011-05-18 07:50:09

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 17 czerwca 2010 roku z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Program ten skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki niemu możliwe będzie dofinansowanie budowy łącznie ok. 50 tys. m2 kolektorów słonecznych rocznie. Kwota przeznaczona na dopłaty do kredytów na lata 2010 – 2014 to ok. 300 mln. zł.

więcej

obszary chronione
czysta energia
organizacje ekologiczne

Statystyki

Unikalne wizyty:

Wszystkie wizyty:

Użytkownicy online: